Vlaanderen wil kattenpopulatie inperken

Siberische kat - kattenklub.be

Vlaanderen wil greep krijgen op de kattenpopulatie

Als het van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn afhangt, zal wie een kat in huis haalt in de toekomst zelf moeten zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het 5 maanden oud is. Alleen kwekers zouden dan nog ongesteriliseerde katten mogen houden. Dat zijn enkele elementen uit een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dierenminister Ben Weyts onderschrijft de wens om naar een verplichte sterilisatie te gaan. Hij werkt concrete voorstellen uit waarmee hij dan naar de Vlaamse Regering trekt. Weyts: “Er worden te veel katten geboren en vaak eindigen die als zwerfkatten die voor overlast zorgen. Dat wil ik een halt toe roepen. Niet alleen voor de overlast maar vooral voor het welzijn van de katten zelf.” Jaarlijks worden nog steeds duizenden katten geëuthanaseerd.

Katten in Vlaanderen

Er worden in Vlaanderen te veel katten geboren en dat betekent jammer genoeg dat te veel dieren vroeg of laat op straat belanden. Dat is verre van diervriendelijk en zorgt voor overlast. Daarenboven worden jaarlijks nog steeds duizenden katten geëuthanaseerd. Vlaams Dierenminister Ben Weyts vroeg daarom een advies aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn – een officieel adviesorgaan waarin alle partners van het dierenwelzijnsbeleid vertegenwoordigd zijn (dierenbeschermers, dierenartsen, verkopers, kwekers, specialisten, …). Dat advies is nu klaar.

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt nu voor om alle katten te steriliseren en tegelijkertijd te registreren. Op die manier wordt de ongecontroleerde aangroei van de kattenpopulatie en bijkomende overlast gestopt.

De Raad stelt voor elke kat te steriliseren nog voor die 5 maanden oud is. De eigenaars van de katten moeten er zelf voor zorgen dat de sterilisatie uitgevoerd wordt. Vandaag is het zo dat katten gesteriliseerd worden door de persoon of de organisatie die hen verkoopt of weggeeft. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wil de baasjes nu zelf responsabiliseren door ze op die manier al vroeg in contact te laten komen met de dierenarts zodat ze er later ook sneller naartoe gaan met een ziek dier.

Wie mag er dan nog wel kweken met katten? Enerzijds de erkende kwekers en anderzijds is het de bedoeling dat er een regeling wordt uitgewerkt, waarbij particulieren alsnog wordt toegestaan om een nestje te kweken. Minister Weyts onderschrijft de voorstellen en ambitie van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Hij werkt nu concrete voorstellen uit en trekt er daarna mee naar de Vlaamse Regering. Weyts: “Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor dierenwelzijn maar voorkomt ook nog eens overlast.”