Meldingen en advertenties plaatsen

Meldingen en advertenties plaatsen

Meldingen en advertenties plaatsen – Kat vermist !

Meldingen plaatsen op internet

Er zijn veel sites en plekken op het internet waar je een melding kan plaatsen van jouw vermiste kat. Zoveel sites dat door de bomen het bos vaak niet meer wordt gezien – vooral bij het matchen van gevonden en vermiste dieren. En vaak lopen meldingen via verschillende sites dus makkelijk over het hoofd gezien terwijl je denkt dat je alle meldingen in de gaten houdt.

Amivedi

We raden iedereen aan om in ieder geval een melding bij Amivedi te plaatsen. Amivedi is de grootste database op het gebied van vermiste en gevonden dieren en bij heel veel mensen en organisaties bekend.

Op de pagina meldingen zoeken staat een waarschuwing waar je rekening mee moet houden als je meldingen zoekt of plaatst bij Amivedi. Deze sortering in volgorde van ‘datum vermist of gevonden’ in plaats van aanmelddatum geldt dus ook bij meldingen van vermiste katten.

Mijn dier is zoek

Mijn dier is zoek is een site / database opgezet door de Dierenbescherming, hier kun je ook zelf een melding plaatsen van een vermiste kat. Deze site is na Amivedi landelijk het meest belangrijk, dus wij raden aan om in ieder geval ook hier een melding te plaatsen. Veel dierenambulances en asielen werken onder de Dierenbescherming en plaatsen meldingen van gevonden katten dus op Mijn Dier Is Zoek. Met name bij het zoeken naar gevonden katten deze site dus niet vergeten.

bopets dierenwinkel

Overige sites

Als je zoekt op internet kom je verschillende sites tegen waar je een melding kan plaatsen. Alle sites waar je meldingen plaatst moet je als aanvullend zien t.o.v. Amivedi, anders loop je het risico dat jij als eigenaar niet wordt gevonden zodra iemand jouw kat vindt en op internet gaat zoeken naar een meldingen van vermiste katten. Amivedi is de site die de meeste bekendheid heeft, dus zorg dat jouw melding daar niet mist.

Op allerlei andere sites kun je ook advertenties plaatsen om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan jouw vermiste kat. Buurtlink.nl is bijvoorbeeld nuttig om buurtbewoners in te lichten. Zo heeft iedere site een bepaalde doelgroep van lezers.

Zelf actief zoeken op internet

Ga er niet vanuit dat, nadat je een melding hebt geplaatst, anderen voor jou gaan zoeken naar meldingen van gevonden katten die matchen. De site Amivedi bijvoorbeeld is opgezet om het plaatsen van meldingen op internet mogelijk te maken, niet om gevonden en vermiste katten met elkaar te vergelijken. Sommige vrijwilligers zullen zich hier in meer of mindere mate wel mee bezighouden maar (in) sommige (regio’s) ook niet.

Ook medewerkers van dierenorganisaties zoals een dierenambulance zien als hoofdtaak het helpen van dieren en niet het matchen van gevonden katten met vermiste katten. Heel vaak wordt een gevonden kat alleen gecheckt op chip en als melding (ergens) op een internetsite geplaatst. Men gaat ervan uit dat een eigenaar van een vermiste kat zelf de meldingen van de gevonden katten opzoekt. Krijg jij die melding niet onder ogen dan kan de kat na twee weken herplaatst worden omdat de eigenaar ‘niet is komen opdagen’. Kijk voor meer informatie bij meldingen zoeken.

Meldingen via Social Media en App’s

Steeds belangrijker en heel goed in te zetten bij vermiste katten: meldingen via sociale media en app’s (lees meer op de pagina’s waar we naar verwijzen).

Advertenties in kranten en bladen

Soms leidt juist een advertentie in een krant of plaatselijk blad tot het terugvinden van jouw kat. Er zijn mensen, met name oudere mensen, die internet weinig of niet gebruiken maar juist wel de kranten en bladen lezen!

De melding zelf

Beschrijf jouw kat en de situatie rondom de vermissing zo uitgebreid mogelijk. Opvallende kenmerken van jouw kat zijn hierbij belangrijk. Waaraan kan jouw kat herkend worden? Plaats altijd een of meerdere foto’s van jouw kat in de advertentie. Foto’s blijven op het netvlies van mensen staan en maakt dat jouw kat herkend kan worden. Een beschrijving doet dat niet.

Wij adviseren ook om eigen contactgegevens te melden (bijv bij Amivedi loopt het anders via het meldpunt). Het is een keuze maar als je dit niet doet, ben je afhankelijk van iemand anders, een meldpunt, organisatie of werking van een site, of jij een bericht krijgt als iemand jouw kat denkt te hebben gevonden. Wat als dit melpunt even uit de lucht is, de terugkoppeling vergeet, of iets dergelijks. Dit kun je voorkomen door eigen contactgegevens (een telefoonnummer of emailadres) in de advertentie te melden.

Meldingen en advertenties plaatsen