Gevonden katten – Kat vermist

Gevonden katten

Heeft iemand jouw kat gevonden?

Meldingen / advertenties gevonden katten

Als iemand jouw kat vindt dan is het belangrijk dat jij als eigenaar gevonden wordt, of dat jij een bericht over deze gevonden kat ziet en jouw kat hierin herkent.

Het is helaas zo dat meldingen van gevonden katten op heel veel plekken (verschillende sites) op het internet verschijnen. Vaak wordt er maar één melding ergens geplaatst. Je zal dus veel en met grote regelmaat moeten zoeken op het internet om een eventuele melding van jouw kat als gevonden niet te missen. Met grote regelmaat, omdat een kat maar 14 dagen als ‘gevonden kat’ te boek staat. Omdat je niet weet waar en wanneer jouw kat eventueel gevonden wordt, is dit risicovol. Veel gevonden / vermiste katten worden dan ook niet herenigd met hun eigenaar, ook al zoekt de eigenaar goed en is de kat ergens als vondeling gebracht of aan komen lopen.

Niet alleen toevallige vinders, ook professionele organisaties als asielen en dierenambulances gebruiken allerlei -van elkaar verschillende- sites om meldingen te plaatsen. Soms een eigen site, soms een landelijke site zoals Amivedi of Mijn dier is zoek, soms weer een regionaal opgezette database.

Als iemand jouw kat vindt, dan kan het zijn dat diegene op zoek gaat naar een bericht op internet of de gevonden kat vermist is. Dit gebeurt vaak ook niet. Met name ook organisaties als asielen, dierenambulance doen dat juist niet! Zij plaatsen meestal wel zelf een melding van ‘kat gevonden’ en gaan er dan van uit dat een eventuele eigenaar deze melding kan zien.

bopets dierenwinkel

Ga er dus nooit vanuit dat iemand die jouw kat vindt, jou als eigenaar wel benadert. Zelfs als je bij het plaatselijk asiel alle info en foto’s van jouw kat hebt achtergelaten met de vraag / afspraak dat zij jou bellen als jouw kat als vondeling binnenkomt, ga er niet vanuit dat ze dit ook doen. Zij hebben vaak met teveel mensen en katten te maken om aan jou te denken, of aan de foto’s, als jouw kat dan op een dag in het asiel terechtkomt.

Meldingen van gevonden katten op internet

Probeer te achterhalen in een wijde regio rondom de plek van vermissing waar op het internet meldingen kunnen verschijnen als jouw kat gevonden wordt.

Denk hierbij ook aan relevante Facebookpagina’s, Twitteraccounts, sites als Buurtlink.nl (groter gebied dan paar kilometer rondom jouw adres), Markplaats en natuurlijk alle sites die speciaal zijn opgezet ten behoeve van gevonden en vermiste katten; in eerste plaats Amivedi.nl.

Zie ook de startpagina’s kat gevonden en kat vermist.

Amivedi / regio’s / opties

Amivedi heeft haar site en meldingen opgesplitst in regio’s. Als je deze regio’s bekijkt dan zie je dat er al snel meerdere regio’s (en soms meerdere provincies) betrokken zijn bij een vermissing als je een cirkel trekt van 10 tot 15 km rondom de locatie van waaruit de kat ontsnapt of vermist is. Als je een vermiste kat zoekt, moet je dus de meldingen bij meerdere regio’s in de gaten houden.

Je kan tegenwoordig op Amivedi ook zoeken in een straal op X km van af een postcode. Dit voorkomt het regio-probleem. Het is echter onzeker of iedereen bij een melding ook een postcode invoert, daar waar dit niet is ingevoerd, komt de melding bij zoeken-op-km ook niet in beeld. Het is altijd goed om zoekresultaten van dit soort databases te testen door op een aantal verschillende manieren te zoeken.

Een waarschuwing m.b.t. de meldingen die in beeld verschijnen als je zoekt via de Amivedi-site: bij alle meldingen worden twee data weergegeven: datum gevonden of vermist en de aanmelddatum. Amivedi zet de meldingen op volgorde van datum gevonden of vermist (dus niet op volgorde van aanmelddatum). Het komt regelmatig voor dat een gevonden kat niet direct op Amivedi wordt gemeld maar bijvoorbeeld pas een week later. De vinders zetten dan netjes de ‘datum gevonden’ op een week eerder dan de aanmelddatum. Met als gevolg dat deze melding niet op de eerste pagina in beeld komt (ook al is de melding nieuw) maar een aantal pagina’s naar achteren.

Dit is natuurlijk erg risicovol zeker voor mensen die zeer regelmatig bijvoorbeeld iedere dag nieuwe meldingen in de gaten houden. Deze meldingen die niet als nieuw te zien zijn worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Je moet eigenlijk iedere keer alle meldingen opnieuw bekijken als je er zeker van wil zijn geen meldingen te missen. Bedenk dat het soms weken kan duren voordat vinders een melding zetten op internet. Het komt regelmatig voor dat een kat ‘al wekenlang in de buurt rondloopt’ en uiteindelijk door iemand met foto op internet wordt gemeld als gevonden kat. Wat vullen de vinders dan in bij ‘datum gevonden’? (de kat is vier weken geleden dan gevonden). Kortom, wij adviseren Amivedi om katten in beeld te brengen op volgorde van aanmelddatum of een keuze-optie in te bouwen zodat op beide data gesorteerd kan worden.

Bijkomend (let op!) geldt bovenstaande risico ook m.b.t. de data die je opgeeft bij ‘vermist of gevonden sinds’. Kijk je bijvoorbeeld bij ‘vermist of gevonden sinds VANDAAG’, dan krijg je alle katten in beeld die op de datum van vandaag gevonden zijn. Gevonden katten die vandaag AANGEMELD zijn en bijvoorbeeld gisteren gevonden (dat gebeurt heel vaak, een of een paar dagen verschil) staan niet bij de zoekresultaten die je in beeld krijgt. Omdat deze meldingen vandaag pas zijn ingevoerd (aangemeld), stonden deze katten gisteren ook iet bij het resultaat van de zoekopdracht ‘vermist of gevonden sinds VANDAAG’. Net zo geldt dit risico als je zoekt op bijvoorbeeld meldingen van de afgelopen week, afgelopen maand etc.

Juist mensen die regelmatig de nieuwe meldingen bekijken moeten hier zeker op bedacht zijn. Als je iedere dag de meldingen van vandaag of gisteren bekijkt, zie je dus niet alle nieuwe meldingen.

Ook zijn er een aantal opties bij het zoeken, bijvoorbeeld bij Amivedi kun je ‘halsband’ of ‘chip’ aanklikken. Heeft jouw vermiste kat een halsband om? Dan kun je een groter gebied kiezen en zoeken naar alle meldingen over gevonden katten met halsband. Is jouw vermiste kat gechipt? Dan kun je zoeken naar gechipte katten die gevonden zijn maar waar de eigenaar nog niet van kan worden gevonden (bijvoorbeeld door foute registratie). Deze katten vind je dan op Amivedi, want als de eigenaar wel bekend is wordt de kat meestal niet als gevonden geregistreerd. NB bedenk wel dat een halsband af kan gaan, dus ook hier op zoeken, en een chip kan ook bij gevonden katten vaak gewoon niet gevonden of gecheckt zijn, in de melding staat dan ‘geen chip’, laat je hierdoor niet op het verkeerde been zetten. Je kan je voorstellen dat als een kat bij mensen aanloopt en deze mensen nemen de moeite om een melding op internet te plaatsen dat dit nog niet betekent dat de kat (al) naar de dierenarts is gebracht voor een check op chip.

Na 14 dagen herplaatsbaar

Een gevonden kat kan na 14 dagen herplaatst worden. Meldingen van gevonden katten staan daarom soms ook maar kort vermeld op sites (en worden bijvoorbeeld al na 14 dagen verwijderd van het internet). Bekijk daarom met voldoende regelmaat de meldingen als je een eventuele melding van jouw kat niet wil missen.

Asielkatten

Op de site dierenasiels.com (t.b.v. asielkatten) kun je bij het zoeken op de site op GEVONDEN KATTEN selecteren. De katten die dan in beeld verschijnen zijn allemaal gevonden. Een deel van deze katten is misschien niet meer gewenst bij de (ex)eigenaar, maar een deel waarschijnlijk wel terwijl de eigenaar niet weet dat de kat in een asiel zit. Jouw kat kan dus ook als plaatsbaar in een asiel zitten. Lees ook onze pagina’s dierenasiel en valkuilen.

Meldingen in kranten en bladen

Gevonden katten meldingen zijn meestal te vinden op het internet. Maar natuurlijk is het nuttig om ook eventuele berichten in kranten en bladen in de gaten houden.

Gevonden katten