Vermiste kat of ontsnapt ?

kat vermist of ontsnapt

Vermiste kat of ontsnapt ?

Wij maken onderscheid tussen een vermiste kat en een ontsnapte kat.

Met een vermiste kat bedoelen we een kat die normaal gesproken vrij buiten loopt, maar op een dag niet thuiskomt.

Een ontsnapte kat is een kat die letterlijk ontsnapt: een binnenkat die de deur uitglipt, een (binnen- of buiten) kat die uit een reismandje ontsnapt bij de dierenarts of ontsnapt vanuit een logeeradres.

Het onderscheid is vrij duidelijk. Neem bijvoorbeeld een buitenkat die van een balkon valt, deze kat is in principe niet vermist en zal ook gewoon weer naar binnen lopen in de meeste gevallen (tenzij ernstig gewond of overleden uiteraard). Een binnenkat die van het balkon valt, hoort tot de categorie ontsnapte kat. Deze kat zal niet gewoon weer naar binnen wandelen, hij weet de weg niet en is zich sowieso te geschrokken om normaal gedrag te vertonen.

Een buitenkat die buiten vrij rondloopt maar op sommige momenten wordt binnengehouden, op zo’n moment ontsnapt, en niet meer thuiskomt, zien wij als een vermiste kat.

Een kat die normaal alleen in een omheinde tuin rondloopt en op een dag de tuin uit ‘ontsnapt’, zien we dan weer als ontsnapte kat ook al is deze kat deels wel buitenkat.

Kenmerkend bij vermissing van een kat (in tegenstelling tot ontsnapping) is dat de kat bekend is met (in ieder geval een deel) van het buitengebied van waaruit de kat vermist is geraakt.

Kenmerkend bij ontsnapping van een kat (in tegenstelling tot vermissing) is dat de kat NIET bekend is met (in ieder geval een deel) van het buitengebied waarin de kat terecht is gekomen.

Het maken van onderscheid tussen een vermiste kat en een ontsnapte kat is belangrijk omdat de vermissing in beide gevallen van geheel andere aard is en ook de aangeraden zoekmethoden. Zie hiervoor de uitleg op de pagina’s over vermiste katten en ontsnapte katten.

kat vermist of ontsnapt