Zwerfkatten op diervriendelijke manier aanpakken

katten

Zwerfkatten op diervriendelijke manier aanpakken

Veel steden en gemeenten kampen met een overpopulatie aan zwerfkatten. Een degelijk zwerfkattenbeleid is nodig om deze problemen op een diervriendelijke en duurzame manier aan te pakken.

Zwerfkatten zijn vaak kittens uit een nest van een huiskat die ergens gedropt zijn en weten te overleven in de natuur. Populaties verwilderde katten breiden zich echter snel uit. In 16 maanden tijd kan één enkel kattenkoppel 36 nakomelingen voortbrengen. Zo veroorzaken ze al snel hinder en overlast. In de paringstijd maken ze veel lawaai, gaan vaak tussen ons huishoudelijk afval op zoek naar voedsel en laten overal uitwerpselen achter.

De grootste slachtoffers van die overbevolking zijn in de eerste plaats de dieren zelf. Zwerfkatten hebben vaak een ellendig leven, vol gevaar, honger en dorst. Vaak lijden ze ook aan diverse ziektes. Waar veel katten zijn, verspreiden typische kattenziekten immers snel van zwerfkatten naar huiskatten en omgekeerd.

De toenemende kattenpopulatie leidt ook tot meer euthanasie in de overbevolkte asielen. Het afgelopen jaar zijn er in Belgische dierenasielen nog meer dan 30.000 katten opgevangen. Bijna de helft daarvan – katten waarvoor geen nieuwe eigenaar gevonden werd – moest men laten inslapen.

Sterilisatie

De meest diervriendelijke manier om een zwerfkattenexplosie te bestrijden is door sterilisatie van de zwerfkat. Gemeenten of steden met een goed plan laten de volwassen katten castreren of steriliseren en vervolgens terugbrengen naar waar ze gevonden zijn. Jonge katjes worden opgevangen en dankzij een speciaal programma geschikt gemaakt om als spinnend huisgenootje aan de slag te gaan.

kittens - kleine katjesZwerfkatten kunnen volgens deze methode dus in hun eigen leefgebied blijven. Ze worden niet geëuthanaseerd en hoeven niet noodgedwongen in gevangenschap te leven. Het is een duurzame oplossing voor het zwerfkattenprobleem, met alleen maar positieve gevolgen voor mens en dier.

Doordat de katten worden gesteriliseerd neemt de overlast beduidend af. Uiteraard komen er jaarlijks geen tientallen kittens bij. Maar door castratie of sterilisatie verandert ook de hormoonhuishouding van de katten.

Katers sproeien minder, vechten minder, het paargedrag verdwijnt en territoriaal gedrag zoals krabben en markeren neemt af. Gesteriliseerde katten worden ook rustiger en vertonen vriendelijker gedrag naar huiskatten. Anderzijds accepteert een groep gesteriliseerde zwerfkatten niet snel andere (niet-gesteriliseerde) katten.

De populatie verwilderde katten zal door dit natuurlijk verloop steeds kleiner worden. Doordat de levensstijl van gesteriliseerde katten rustiger is, wordt hun conditie ook beter.